Doanh nghiệp thường phát sinh những khoản ngân sách chi tiêu liên quan tới sự việc biếu, tặng quà mang đến khách hàng/nhân viên vào dịp lễ tết, khai trương, sinh nhật… tiếp sau đây Duntax xin share đến độc giả cách viết hoá đơn, kê khai & hạch toán đối với hàng biếu tặng.

Bạn đang xem: Kê khai hóa đơn quà tặng

*

1. Cơ chế về sản phẩm hoá, thương mại dịch vụ biếu tặng:Công ty phải xuất hoá 1-1 GTGT so với hàng hoá, thương mại & dịch vụ cho biếu tặng ngay như bình thường:Theo khoản 7, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC

“b) bạn bán phải tạo lập hóa solo khi bán sản phẩm hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, sản phẩm mẫu; sản phẩm hoá, dịch vụ dùng để làm cho, biếu, tặng, trao đổi, trả gắng lương cho tất cả những người lao đụng (trừ mặt hàng hoá luân chuyển nội bộ, chi tiêu và sử dụng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”– Theo Khoản 9, điều 3 thông tứ 26/2015/TT-BTC

Đối cùng với sản phẩm, sản phẩm hóa, dịch vụ dùng làm khuyến mại theo dụng cụ của quy định về dịch vụ thương mại thì phải tạo hoá đơn, trên hoá solo ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là mặt hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng chủng loại và tiến hành theo giải đáp của pháp luật về thuế GTGT. Đối với mặt hàng hoá, dịch vụ dùng làm cho, biếu, tặng, trao đổi, trả ráng lương cho tất cả những người lao cồn thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đối kháng bán hàng), bên trên hoá 1-1 ghi rất đầy đủ các tiêu chí và tính thuế GTGT như hoá đối chọi xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho kháchhàng.

Do vậy, kế toán luôn nhớ lúc xuất hàng để cho, biếu, bộ quà tặng kèm theo khách hàng thì phải tạo lập Hóa đối kháng GTGT như bình thường.

 Hàng hoá mang lại biếu tặng ngay được khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

Khoản 15 Điều 14 Thông bốn 291/2013/TT-BTC quy định:

“Thuế GTGT nguồn vào của sản phẩm hoá (kể cả hàng hoá mua kế bên hoặc sản phẩm hoá vị doanh nghiệp từ bỏ sản xuất) mà lại doanh nghiệp thực hiện để cho, biếu, tặng, khuyến mại, pr dưới những hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.”

Lưu ý: Hàng hóa, dịch vụ cho biếu tặng ngay phải kê khai Thuế GTGT đầu ra bình thường

 Giá tính thuế GTGT của mặt hàng hoá mang lại biếu tặng là giá cả của sản phẩm hoá tương tự trên thị trường:

Khoản 3, điều 7, Thông bốn 219/2013/TT-BTC:

“Đối với sản phẩm, mặt hàng hóa, thương mại dịch vụ (kể cả mua ko kể hoặc vì cơ sở sale tự sản xuất) dùng làm trao đổi, biếu, tặng, cho, trả nắm lương, là giá bán tính thuế GTGT của sản phẩm hóa, thương mại & dịch vụ cùng nhiều loại hoặc tương đương tại thời khắc phát sinh các chuyển động này.”Chi giá thành hàng hoá mang lại biếu khuyến mãi ngay được tính vào giá cả tính thuế khi xác minh thuế TNDN:“Từ 1.1.2015, hàng hóa cho biếu tặng khách sản phẩm sẽ không trở nên khống chế tại mức 15% tổng chi tiêu được trừ nữa, tức là bỏ è cổ định mức đối với giá cả hàng hóa, thương mại dịch vụ cho biếu tặng, nhưng phải phải cân xứng với lệch giá và vận động kinh doanh của công ty (trước năm 2015, khoản giá thành này bị kiềm chế mức 15% tổng giá thành được trừ).2. Sản phẩm & hàng hóa cho, biếu khuyến mãi người lao động
Chi phí hàng hóa cho biếu tặng người lao động có tính chất chi an sinh nếu tất cả hóa đơn, chứng từ vừa lòng pháp. Khoản chi này không vượt vượt 1 mon lương trung bình thực tế triển khai trong năm thì được tính vào ngân sách được trừ khi xác định Thuế TNDN. Nếu hóa đơn có mức giá trị từ 20 triệu trở lên trên thì phải giao dịch qua gửi khoản.”2. Biện pháp xuất hoá đối kháng cho biếu tặng:Phần tin tức người mua:Nếu fan được cho biếu tặng ngay nhận hoá đơn: ghi rõ và không hề thiếu thông tin người mua hàng.Nếu bạn được mang đến biếu bộ quà tặng kèm theo không hoá đối kháng thì ghi “Người sở hữu không đem hoá đơn”.Phần bề ngoài thanh toán: gạch chéo cánh vì mang đến biếu tặng ngay không thu tiền.Phần nội dung “Tên mặt hàng hoá dịch vụ”: ghi thêm loại “Hàng tặng kèm không thu tiền” để mang đó làm căn cứ hạch toán vào đưa ra phí.Phần solo giá: là giá chỉ hàng hoá, thương mại dịch vụ cùng loại hoặc tương đường tại thời gian phát sinh các hoạt động này.

*

3. Kê khai thuế GTGT của hàng mang đến biếu tặng:3.1 Đối với bên tiến hành cho biếu tặng:

Đầu vào:

Nếu bao gồm hoá solo GTGT nguồn vào & thanh toán đúng cơ chế thì hàng hoá thiết lập về khiến cho biếu bộ quà tặng kèm theo được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.Thuế GTGT đầu vào của sản phẩm hoá được doanh nghiệp sử dụng cho/biếu/tặng/khuyến mãi dưới hình thức phục vụ sản xuất sale hàng hoá – dịch vụ thương mại chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.Thực hiện kê khai vào tiêu chí 23,24,25 trên tờ khai 01/GTGT như mua sắm chọn lựa bình thường.Lưu ý: Đối với mặt hàng hoá cài về phục vụ chuyển động kinh doanh không chịu đựng thuế GTGT thì không được khấu trừ.

Đầu ra:

Công ty yêu cầu xuất hoá đơn GTGT, trên hoá 1-1 ghi không thiếu thốn chỉ tiêu với tính thuế GTGT như hoá đối chọi xuất bán hàng hoá mang lại khách hàng.Trong đó, giá chỉ tính thuế GTGT là giá tính thuế của hàng hoá cùng loại hoặc tương tự tại thời điểm chuyển động được phát sinh.Kê khai vào tiêu chí thuế GTGT bên trên tờ khai 01/GTGT (theo thuế suất tương ứng của phương diện hàng) như bán sản phẩm bình thường.3.2 Đối với mặt nhận được hàng mang đến biếu tặng:

DN khi dìm hàng hoá cho/biếu/tặng, … tuy nhiên có hoá đối chọi vẫn không được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào.

Xem thêm: Tặng gì sinh nhật vợ - gợi ý 9 món quà sinh nhật vợ ý nghĩa và lãng mạn

4. Hạch toán hàng mang lại biếu tặng kèm khách hàng/nhân viên:4.1 Hạch toán mang đến biếu tặng khách hàng:

Trường đúng theo 1: mua sắm chọn lựa về tặng ngay ngay cho người tiêu dùng (không qua nhập kho)

Nợ TK 641 – bỏ ra phí bán hàng (Thông tư 133 dùng tài khoản 6421)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào)

Có TK 111/112/331 (Tuỳ vào tình trạng và bề ngoài thanh toán)

Có TK 3331 – Thuế GTGT nên nộp

Trường vừa lòng 2: mua sắm chọn lựa về nhập kho tiếp đến mới tặng kèm cho khách hàng

Khi mua sắm chọn lựa hàng, địa thế căn cứ vào hoá đơn đầu vào hạch toán:

Nợ TK 156

Nợ TK 133 (nếu có)

Có TK 111/112/331 (Tuỳ vào chứng trạng và hiệ tượng thanh toán)

Khi bộ quà tặng kèm theo hàng -> xuất hoá 1-1 -> căn cứ vào hoá 1-1 hạch toán:

Nợ TK 641

tất cả TK 156

gồm TK 3331

Trường thích hợp 3: Hàng tặng kèm do doanh nghiệp lớn tự sản xuất

Nợ TK 641 – chi phí bán sản phẩm (chi giá thành SX sản phẩm, giá vốn sản phẩm hoá + thuế GTGT đầu ra phải nộp)

gồm TK 152/153/155/156: túi tiền SX sản phẩm, giá chỉ vốn sản phẩm hoá

Có TK 3331 – Thuế GTGT cần nộp

4.2 Hạch toán đối với bên quý khách hàng nhận được tiến thưởng tặng:

Nợ TK152/153/154/156/242/641/642: Nếu nhận thấy hoá đối kháng thì giá bán trị khẳng định theo hoá đơn (cả phần thuế GTGT trên hoá đơn). Nếu như không nhận được hoá đối chọi thì quy thay đổi trị giá chỉ theo thị trường.

Nợ TK 211: Chi phí mặt nhận chi ra tính đến thời khắc đưa TSCĐ vào trạng thái chuẩn bị sử dụng

Có 711: doanh nghiệp nhận quà tặng kèm phải quy thay đổi ra các khoản thu nhập khác để chịu thuế TNDN

4.3 Hạch toán quà tặng cho nhân viên:

Trường hòa hợp 1: sở hữu về khuyến mãi ngay cho nhân viên cấp dưới (không qua nhập kho)

Nợ TK 641: Tặng cho thành phần bán hàng

Nợ TK 642: Tặng cho phần tử quản lý

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ (nếu đủ điều kiện)

Có TK 111/112/331 – Tuỳ vào chứng trạng và vẻ ngoài thanh toán

tất cả TK 3331 – Thuế GTGT đề xuất nộp

Trường thích hợp 2: download về nhập kho sau đó cho nhân viên

Khi mua sắm căn cứ vào hoá đơn nguồn vào hạch toán:

Nợ TK 156

Nợ TK 133 (nếu có)

Có TK 111/112/331 (Tuỳ vào chứng trạng và hiệ tượng thanh toán)

Khi hàng tải hoặc sản phẩm tự cung cấp để tặng -> xuất hoá đối chọi -> địa thế căn cứ vào hoá đơn hạch toán:

Nợ TK 641/642

tất cả TK 152/153/155/156

bao gồm TK 3331

5. Thuế TNCN với khoản quà tặng:5.1 Đối với người sử dụng là cá nhân được thừa nhận quà:

– Trường hòa hợp tài sản không phải đăng ký sở hữu/đăng ký kết sử dụng: ko thuộc diện chịu đựng thuế TNCN

– Ngược lại, tài sản phải đk sở hữu/sử dụng với phòng ban nhà nước như: ô tô, xe thêm máy, ca nô, … thì đề xuất chịu thuế TNCN từ vàng tặng.

– Trường hòa hợp cá nhân trúng thưởng thừa trên 10 triệu vnd thì chịu thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng.

5.2 Đối với nhân viên được tặng kèm quà:

– Đây là khoản tiền có đặc điểm tiền lương, chi phí công đề xuất phải cộng vào thu nhập chịu thuế nhằm tính thuế TNCN.

Tham khảo thêm thương mại & dịch vụ của Duntax tại: https://thuedungnguyen.vn/tong-hop-cac-dich-vu-tai-cong-ty-duntax/

*

*

trang chủ Thư viện điều khoản Luật sư toàn quốc pháp luật sư support Giải đáp cùng chuyên gia Vướng mắc pháp luật Thư viện bản án thông tin tài khoản
x xin chào mừng chúng ta đến cùng với Dân Luật. Để viết bài bác Tư vấn, Hỏi cách thức Sư, kết nối với chính sách sư và chăm gia, … Bạn sung sướng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
*

*

Hiện nay quy định về việc lập hóa 1-1 khi tặng quà mang đến khách hàng dịp lễ tết được quy định như thế nào? lúc nào cần lập khi nào không? Và cách kê khai thuế GTGT được quy định như thế nào?

Cách lập hóa đối chọi hàng tặng ngay khách hàng

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP như sau:

Nguyên tắc lập, quản lý, áp dụng hóa đơn, triệu chứng từ

- Khi bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ, người bán phải tạo lập hóa đối kháng để giao cho tất cả những người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng làm khuyến mại, quảng cáo, mặt hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng làm cho, biếu, tặng, trao đổi, trả chũm lương cho người lao hễ và chi tiêu và sử dụng nội cỗ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để liên tiếp quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các bề ngoài cho vay, đến mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo phương pháp tạiĐiều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, trường hợp áp dụng hóa đối chọi điện tử thì buộc phải theo định dạng chuẩn chỉnh dữ liệu của phòng ban thuế theo cách thức tạiĐiều 12 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Như vây, hàng hóa khuyến mãi cho khách hàng thuộc ngôi trường hợp phải khởi tạo hóa đơn.

Cách kê khai thuế GTGT hàng tặng cho khách hàng được quy định như thế nào?

Căn cứ khoản 3 Điều 7 Thông tứ 219/2013/TT-BTC nguyên tắc như sau:

- Đối cùng với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thương mại (kể cả mua không tính hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất)dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả nạm lương, là giá bán tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ thương mại cùng nhiều loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các vận động này.

Ví dụ 22: Đơn vị A cung cấp quạt điện, dùng 50 thành phầm quạt để hội đàm với đại lý B lấy sắt thép, giá cả (chưa tất cả thuế) là 400.000 đồng/chiếc. Giá tính thuế GTGT là 50 x 400.000 đồng = 20.000.000 đồng.

Riêng biếu, tặng ngay giấy mời (trên giấy mời ghi rõ ko thu tiền) xem các cuộc trình diễn nghệ thuật, trình bày thời trang, thi người mẫu và tín đồ mẫu, tranh tài thể thao do cơ quan đơn vị nước gồm thẩm quyền có thể chấp nhận được theo nguyên tắc của quy định thì giá chỉ tính thuế được xác minh bằng ko (0). Cơ sở tổ chức triển khai biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ tự xác minh và tự chịu trách nhiệm về số lượng giấy mời, danh sách tổ chức, cá thể mà cơ sở mang biếu, tặng giấy mời trước khi ra mắt chương trình biểu diễn, thi đấu thể thao. Trường hòa hợp cơ sở có hành vi ăn lận vẫn thu tiền so với giấy mời thì bị giải pháp xử lý theo luật pháp của điều khoản về làm chủ thuế.

Ví dụ 23: công ty cổ phần X được cơ quan gồm thẩm quyền cấp cho phép tổ chức cuộc thi “Người đẹp vn năm 20xx”, ko kể số vé in để phân phối thu tiền đến khán giả, công ty có in một số trong những giấy mời để biếu, tặng kèm không thu tiền để mời một trong những đại biểu đến tham dự và cổ vũ mang đến cuộc thi, số giấy mời này có danh sách tổ chức, cá thể nhận. Lúc khai thuế quý hiếm gia tăng, giá tính thuế đối với số giấy mời biếu, khuyến mãi ngay được xác minh bằng không (0). Trường hợp cơ quan thuế phát hiện doanh nghiệp cổ phần X vẫn thu tiền lúc biếu, tặng ngay giấy mời thì công ty cổ phần X bị cách xử trí theo điều khoản của lao lý về cai quản thuế.

Như vây, khi lập hóa deals cho biếu khuyến mãi ngay phải lập hóa đối kháng như bán hàng thông thường và giá tính thuế GTGT là giá chỉ tính thuế của hàng hóa, dịch vụ thương mại cùng loại hoặc tương đương