Trang này được in ấn vào May 08, 2024. Để lấy phiên phiên bản hiện tại, sung sướng truy cập https://quatangtrian.com.shopify.com/vi/manual/discounts/discount-gift-card.

Bạn đang xem: Ưu đãi quà tặng


Bạn rất có thể tạo mã ưu đãi giảm giá hoặc giảm ngay tự động vận dụng cho sản phẩm hoặc hình dáng thẻ quà khuyến mãi cụ thể. Ưu đãi giảm giá áp dụng cho tủ đựng đồ không áp dụng cho thẻ quà tặng kèm trong bộ sưu tập.


Loại giảm ngay cho thẻ tiến thưởng tặng

Bạn hoàn toàn có thể tạo ưu đãi giảm ngay để giảm ngân sách chi tiêu thẻ quà tặng bằng những phương pháp sau:

Theo tỷ lệ phần trăm cụ thể, ví như 20% mệnh giá bán thẻ xoàn tặng
Theo số tiền chỉ định, ví dụ như giảm 20.000 đồng đối với mệnh giá chỉ thẻ quà tặng

Ưu đãi giảm ngay có thể yêu thương cầu điều kiện mua ví dụ trước lúc áp dụng, ví như ưu đãi tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá Mua X tặng ngay Y hoặc chúng ta cũng có thể cung cung cấp ưu đãi giảm ngay không yêu cầu điều kiện mua về tối thiểu.

Các hạn chế tiếp sau đây áp dụng so với ưu đãi áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá tự động:

Bạn chỉ có thể có một ưu đãi áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá tự rượu cồn áp dụng vào một thời điểm.Ưu đãi giảm ngay tự động bao gồm mức ưu tiên cao hơn mã ưu đãi giảm giá và ko thể áp dụng cùng lúc.Khách mặt hàng không thể áp dụng nhiều ưu đãi giảm ngay cho một đơn hàng.Khách sản phẩm đã vận dụng ưu đãi ưu đãi giảm giá tự hễ ở trang thanh toán sẽ không còn sử dụng được mã giảm giá.

Khách hàng đề nghị thêm tất cả món đồ đủ đk vào giỏ hàng trước khi áp dụng sút giá. Điều này bao gồm những sản phẩm cần mua để đủ đk nhận ưu đãi sút giá, cũng như sản phẩm thẻ rubi tặng.

Xem thêm: Quà tết mua ở đâu chất lượng? gợi ý 12 địa chỉ uy tín toàn quốc

Tạo ưu đãi giảm ngay theo tỷ lệ phần trăm thẻ tiến thưởng tặng

Bạn rất có thể tạo giảm ngay theo tỷ lệ xác suất sản phẩm hoặc hình trạng thẻ quà tặng kèm cụ thể, ví dụ: "Nhận thẻ quà khuyến mãi 1.000.000 đồng với giá 800.000 đồng". Quý hiếm của thành phầm hoặc những thiết kế thẻ quà khuyến mãi ngay là số tiền có thể sử dụng vào lần mua sắm trong tương lai.

Bạn hoàn toàn có thể tạo mã giảm ngay hoặc giảm ngay tự cồn theo tỷ lệ phần trăm tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá cho thẻ quà tặng.

Các cách thực hiện:Tạo ưu đãi giảm ngay theo phần trăm phần trăm bao gồm các tiêu chuẩn sau:Trong trường Discount value (Giá trị giảm giá), nhập tỷ lệ xác suất bạn muốn giảm giá cho thẻ đá quý tặng. Ví dụ: Để cung ứng thẻ quà khuyến mãi ngay trị giá một triệu đồng với mức giá 800.000 đồng, nhập 20% vào giá trị bớt giá.Trong mục Applies to (Áp dụng cho), chọn thành phầm hoặc ngoài mặt thẻ tiến thưởng tặng.Thêm tiêu chí bất kỳ cho nhu cầu rõ ràng của bạn, ví như khoảng ngày giảm ngay có hiệu lực.Lưu, rồi thí điểm ưu đãi sút giá.

Tạo ưu đãi giảm ngay Mua X tặng ngay Y mang đến thẻ quà khuyến mãi miễn phí

Bạn hoàn toàn có thể tạo ưu đãi giảm giá Mua X khuyến mãi Y đến thẻ quà khuyến mãi miễn chi phí để vận dụng cho đơn hàng lớn hơn giá trị tối thiểu. Ví dụ: chúng ta có thể tạo ưu đãi áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá "Chi tiêu 2.000.00 đồng, thừa nhận thẻ quà khuyến mãi miễn phí tổn trị giá 250.000 đồng để mua sắm chọn lựa trong tương lai".

Những người sử dụng thêm thành phầm đủ điều kiện vào giỏ sản phẩm và giá cả giá trị deals tối thiểu rất có thể sử dụng ưu đãi bớt giá.

Các bước thực hiện:Tạo ưu đãi giảm ngay Mua X tặng ngay Y bao hàm các tiêu chí sau:Trong mục Customer spends (Khách hàng chi tiêu), thêm số tiền mua sắm tối thiểu, rồi chọn thành phầm hoặc tủ đựng đồ đủ đk giảm giá.Trong mục Customer gets (Khách hàng được nhận), lựa chọn Any items from (Bất kỳ thành phầm nào trong) cùng thêm sản phẩm hoặc bề ngoài thẻ quà tặng. Chọn Free (Miễn phí) đối với giá trị giảm giá.Không bắt buộc: Đánh dấu vào Set the maximum number of uses per order (Thiết lập số lần thực hiện tối nhiều trên mỗi 1-1 hàng) và nhập số lần buổi tối đa hoàn toàn có thể áp dụng ưu đãi áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá này cho một đơn hàng.Thêm tiêu chí bất kỳ cho nhu cầu rõ ràng của bạn, ví dụ như khoảng ngày giảm giá có hiệu lực.Lưu, rồi thí nghiệm ưu đãi bớt giá.
p>:hidden <&>span>:hidden md:justify-start md:<&>p>:flex md:<&>span>:flex md:w-full md:px-3.5 text-base">
I. Công tác ưu đãipath>:transition- text-current transition-transform <&>path>: group-hover:<&>path>: rotate-0" height="24" width="24" style="color:current
Color">
II. Cung ứng sử dụng Ladi
Pagepath>:transition- text-current transition-transform <&>path>: group-hover:<&>path>: rotate-0" height="24" width="24" style="color:current
Color">
III. Tổng quan tiền về Landing Pagepath>:transition- text-current transition-transform <&>path>: group-hover:<&>path>: rotate-0" height="24" width="24" style="color:current
Color">
2. Những nội dung cơ phiên bản của Landing Pagepath>:transition- text-current transition-transform <&>path>: group-hover:<&>path>: rotate-0" height="24" width="24" style="color:current
Color">
1. Xuất bản Landing Page với các nền tảngpath>:transition- text-current transition-transform <&>path>: group-hover:<&>path>: rotate-0" height="24" width="24" style="color:current
Color">
2. Tên miềnpath>:transition- text-current transition-transform <&>path>: group-hover:<&>path>: rotate-0" height="24" width="24" style="color:current
Color">
1. Phân quyền trên tài khoảnpath>:transition- text-current transition-transform <&>path>: group-hover:<&>path>: rotate-0" height="24" width="24" style="color:current
Color">
2. Phân quyền theo Teampath>:transition- text-current transition-transform <&>path>: group-hover:<&>path>: rotate-0" height="24" width="24" style="color:current
Color">
3. Phân quyền theo phần tửpath>:transition- text-current transition-transform <&>path>: group-hover:<&>path>: rotate-0" height="24" width="24" style="color:current
Color">
*